Rajd integracyjny

Dnia 16. 09. 2022 roku odbył się rajd integracyjny. Udział w nim wzięli uczniowie klas pierwszych
liceum i technikum PZS w Chęcinach.
Rozpoczął się on zbiórką o godzinie 9:00 przed budynkiem szkolnym.
Szlak niebieski doprowadził wszystkich do Jaskini Piekło. Wszyscy pokonali dwunastokilometrową trasę
, co stanowi 14 000 kroków. Zwiedzili unikatową pieczarę,
z którą związane są legendy np. „O diabłach z Piekła Skibskiego”.
Wymarsz miał na celu poznanie środowiska uczniowskiego z nauczycielami i wychowawcami oraz
kształtowanie poczucia przynależności do małej ojczyzny. Powrót zadowolonych uczestników, do
szkoły, nastąpił około godziny trzynastej.

Skip to content