REGIONALNY KONKURS HISTORYCZNY VII RAJD WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA CHĘCINY 2021

8 czerwca 2021 roku na placu szkolnym Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym w Regionalnym Konkursie
Historycznym – VII Rajd Władysława Łokietka. Patronat nad konkursem objęli: Starosta
Powiatu Kieleckiego- Pan Mirosław Gębski oraz Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny- Pan
Robert Jaworski. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań historią regionu,
dorobkiem minionych pokoleń oraz popularyzowanie tematyki związanej z regionalnym
dziedzictwem kulturowym i promocją regionu. W VII edycji regionalnego konkursu
historycznego, wzięli udział uczniowie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z
terenu gminy Chęciny: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego z Chęcin, Szkoła
Podstawowa im. gen. Stanisława Skalskiego z Polichna, Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka z Tokarni, Szkoły Podstawowe z Radkowic i Łukowej oraz Powiatowy Zespół
Szkół w Chęcinach. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież
od 10-15 lat oraz młodzież od 15-19 lat.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną I etap konkursu odbył się w formie
online. Uczniowie po zapoznaniu się z prezentacją multimedialną związaną z historią
obiektów historycznych Chęcin musieli rozwiązać test wiedzy online w ciągu 60 minut. W II
etapie konkursu uczestnicy wykazywali się swoimi zdolnościami plastycznymi, ponieważ
mieli za zadanie zaprojektować kartkę pocztową z Chęcin. Komisja Regionalnego Konkursu
Historycznego miała nie lada wyzwanie oceniając te prace, gdyż zostały one wykonane na
bardzo wysokim poziomie. Maksymalna ilość punktów, którą mogli zdobyć uczniowie
wynosiła 23 punkty z testu wiedzy online oraz 10 punktów za wykonaną pracę plastyczną, co
stanowiło łącznie 33 punkty.

Największą ilość punktów w kategorii wiekowej: młodzież od 15-19 lat, zdobyła
Pańczyk Izabela 27 punktów (I miejsce), Czwartos Sara uzyskała 26 punktów
(II miejsce), natomiast Michalik Natalia osiągnęła wynik 25 punktów (III miejsce).

Największą ilość punktów w kategorii wiekowej: dzieci i młodzież od 10-15 lat,
zdobyła Nowak Amelia 32 punkty (I miejsce), Salwa Oliwia uzyskała 31 punktów (II
miejsce), natomiast Sołtys Maja osiągnęła wynik 29 punktów (III miejsce). Wyróżnienia
otrzymali: Czwartos Lena, Szczepankowska Natalia, Nowak Jakub, Kędzior Maja, Baran
Wojciech, Buda Roksana, Zielińska Liliana, Ściubis Marlena, Grabalski Krzysztof, Salwa
Gabriela, Stelmaszczyk Przemysław. Uczniowie w nagrodę za udział w konkursie otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez powiat kielecki i PZS w Chęcinach.
Wręczyli je dostojni goście: Mariusz Ściana członek Zarządu Powiatu Kieleckiego, Mariusz
Nowak zastępca burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Halina Kołodziejczyk dyrektor PZS w
Chęcinach.

Prace plastyczne, w postaci projektu kartki pocztowej z Chęcin zostały wystawione
w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.

Gratulujemy!!!

Skip to content