Rocznice wrześniowe

II wojna światowa rozpoczęła się od ostrzału polskiej placówki wojskowej na Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. W czasie, gdy Niemcy atakowali Westerplatte, siły powietrzne III Rzeszy – Luftwaffe, zbombardowały przyczółki mostowe w Tczewie i pierwszy cel cywilny – miasto Wieluń. Przez pierwsze trzy dni wojny trwała tzw. bitwa graniczna. Jednym z jej największych starć była walka pod Mokrą. Po przegranej bitwie granicznej celem naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego stało się skrócenie niezwykle długiej linii frontu i uratowanie jak największej liczby jednostek bojowych. Decydującym starciem podczas kampanii wrześniowej była bitwa nad Bzurą. Wojska dowodzone przez generałów Tadeusza Kutrzebę i Władysława Bortnowskiego, po początkowych sukcesach, m.in. odzyskaniu kilku miast, zostały okrążone przez siły niemieckie.

Nocą z 16 na 17 września 1939 roku ambasador Polski w ZSRS Wacław Grzybowski został wezwany do Ludowego Komisariatu Spraw Zagranicznych w Moskwie. Tam oświadczono mu, że państwo polskie przestało istnieć i wojska ZSRS są zmuszone wkroczyć do Rzeczypospolitej, aby wziąć w obronę mieszkających na jej terytorium Białorusinów
i Ukraińców
. Był to jedynie pretekst potrzebny Stalinowi, aby zrealizować swoją część niemiecko-sowieckiego planu rozbioru Polski, uzgodnionego 23 sierpnia w Moskwie. Sowiecka napaść całkowicie zaskoczyła polskie władze. Wkroczenie Armii Czerwonej do Polski ostatecznie przesądziło o klęsce naszego narodu.

Pod okupacją setki tysięcy Polaków podjęły działania konspiracyjne. Walczono
o polskość zbrojnie, jak i kultywowano m.in. poprzez nauczanie. Powstałe
w konspiracji struktury organizacyjne nazwano Polskim Państwem Podziemnym. Główną organizację zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego stanowiła Armia Krajowa. W grudniu 1940 roku powołano Delegaturę Rządu na Kraj, która była łącznikiem między strukturami PPP a rządem emigracyjnym.

20 października 2022 roku uczniowie klas: 4MEO, 1TEM i 4PM wzięli udział
w upamiętnieniu obchodów rozpoczęcia II wojny światowej, wkroczenia Armii Czerwonej na ziemie polskie oraz utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Interesującą lekcję na ten temat przeprowadził pracownik Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach.

„Zabijano wierzących i niewierzących, deptano godność. W tej walce człowiek zatracał ludzie uczucia i niech połknie swój język ten, co mówił, że walka uszlachetnia, wynosi na wyżyny wielkości i siły moralnej. (…) Jest wysoce moralne stanąć w obronie swego kraju.”

                                                                       (Andrzej Kaniecki „Ostatnie salwy”)

Skip to content