Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 roku uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oficjalnie
rozpoczęli nowy rok szkolny. Uroczystość – ze względu na sytuację pandemiczną w naszym
kraju – miała dość nietypową oprawę. W skróconym apelu na sali gimnastycznej wzięli udział
wyłącznie uczniowie klas pierwszych, których powitała Pani Dyrektor oraz wychowawcy
klas. Starsi uczniowie wzięli udział wyłącznie w spotkaniach z wychowawcami, które odbyły
się zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego. Wszyscy zgromadzeni na sali gimnastycznej
uroczyście odśpiewali hymn narodowy. Wzniosłego charakteru uroczystości dodało
eleganckie wprowadzenie sztandaru. Niezwykle ważne dla młodych ludzi okazały się być
słowa Pani Dyrektor – Haliny Kołodziejczyk, która nie tylko oficjalnie powitała i przyjęła
nowych uczniów do społeczności szkolnej, ale również zapewniła o przestrzeganych na
terenie szkoły zasadach bezpieczeństwa w związku z pandemią COVID-19 oraz życzyła
uczniom wytrwałości i spełnienia założonych celów w nadchodzącym roku szkolnym.
Wszystkim uczniom i nauczycielom życzymy spokojnej i owocnej pracy w roku szkolnym
2021/2022.

Skip to content