Samorząd Internatu

W naszej placówce chcemy rozwijać postawy prospołeczne młodzieży oraz zachęcać naszych podopiecznych do wzajemnej współpracy na linii: internat – wychowankowie, dlatego też na początku każdego roku szkolnego przeprowadzamy wybory do Samorządu Internatu.

Przedstawiciele Samorządu Interatu wybierani są przez pozostałych wychowanków internatu w demokratycznych wyborach.

Pragniemy poinformować, że w bieżącym roku szkolnym nasz polsko-ukraiński Samorząd będzie funkcjonował w następującym składzie:

Ivan Kharechko – przewodniczący
Myroslava Yaroshevych – zastępca przewodniczącego
Wiktoria Wiatr – skarbnik

Gratulujemy Wam serdecznie i życzymy realizacji wielu ciekawych inicjatyw oraz satysfakcji z zaangażowania w pracę na rzecz grupy internackiej.
Pamiętajcie, że razem możemy zrobić wiele dobrego dla naszej małej społeczności !

Skip to content