Spotkanie dla klas mundurowych

25 marca 2022 roku odbyło się spotkanie promocyjne kierunku penitencjarystyka dla
uczniów naszej szkoły, uczących się w klasach mundurowych. Prezentację przygotowała
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.
Zajęcia poprowadził dr Bartosz Kułan, autor wielu publikacji, m.in. „ Więzienie Alcatraz
jako przykład pierwszego supermaksymalnego zakładu karnego w Stanach Zjednoczonych”.
Pracownicy SW przedstawili młodzieży pozytywne aspekty pracy w tej jednostce. Podkreślili,
że wymaga ona gotowości do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji oraz doskonalenia
się. Wykład posłużył wymianie doświadczeń i stworzeniu miejsca, w którym młodzi ludzie
mogli poznać praktyczne strony służby i przekonać się o jej wartości.
Wizyta miała na celu przybliżenie oferty studiów, zobrazowanie pracy funkcjonariuszy
Służby Więziennej oraz ukazanie technik, którymi posługują się ich Grupy Interwencyjne.
Była to także okazja do popularyzowania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości i
zachęty do związania swojej przyszłej pracy ze Służbą Więzienną.

Skip to content