Sprzątanie Świata 2022 – „ Wszystkie śmieci są nasze !”

„Sprzątanie Świata” to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega ona na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W Polsce sprzątanie świata zainicjowała Mira Stanisławska-Meysztowicz. Akcja, pod nazwą „Sprzątanie świata – Polska”, odbywa się co roku, począwszy od 1994. Krajowym patronem i koordynatorem akcji w Polsce jest Fundacja Nasza Ziemia. W akcji uczestniczą, w ramach działań wolontariackich, wszyscy Ci, którym nie jest obojętny los naszej planety. W tym roku włączyli się do niej również nasi wychowankowie, którzy zadbali, aby na terenie wokół naszej szkoły i internatu nie było żadnych śmieci.

W takich momentach jesteśmy z Was dumni !!! Dziękujemy.

Skip to content