Staże zagraniczne uczniów technikum PZS w Chęcinach w Grecji w ramach projektu ERASMUS+

„Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach na drodze do sukcesu w karierze
zawodowej” to projekt adresowany do uczniów technikum, kształcących się w zawodzie:
technik informatyk, technik energii odnawialnej, technik mechanik oraz technik mechatronik.
Uczestnikami praktyk zawodowych są uczniowie z odpowiednią  znajomością  języka
angielskiego oraz dobrymi wynikami w nauce.

W dniu 13 czerwca 2021roku grupa 28 osobowa wraz z opiekunami wyjechała na 2-
tygodniowe praktyki zawodowe. Na miejsce praktyk wybrano Grecję – miejscowość Eratini.
Uczniowie zostali zakwaterowani w czterogwiazdkowym hotelu Delphi Beach. Wszyscy
uczestnicy praktyk wyjechali już po odpowiednim przygotowaniu teoretycznym oraz
praktycznym w swoim zawodzie. Praktyki te są znakomitym uzupełnieniem nauki w szkole
oraz okazją do analizy porównawczej polskich i zagranicznych miejsc pracy. Pozwolą
uczniom na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i językowych, radzenia sobie w
nowych sytuacjach, lepszego zarządzania czasem i posiadanymi pieniędzmi. Wszystko to
zaowocuje lepszym startem w dorosłą przyszłość. Przyczyni się do kreowania postaw
przedsiębiorczych czy podniesienia poczucia własnej wartości. Projekt pozwoli również na
uwrażliwienie młodzieży na różnice mentalne i kulturowe obu krajów.

Skip to content