Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z ogromną dumą i satysfakcją informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 15 grudnia
br. czterech naszych uczniów otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów- dwóch
uczniów z liceum ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka: Sylwia Kaczyńska z
klasy 3 PM I Karol Głusek z klasy 3PDR oraz dwóch uczniów technikum: Łukasz Moskwa
z klasy 4 TIM i Dmytro Zhukov z klasy 2TME .Spotkanie odbyło się w Starostwie
Powiatowym w Kielcach, gdzie ze stypendystami szkół powiatowych spotkali się starosta
kielecki Pan Mirosław Gębski , wicestarosta kielecki Pan Tomasz Pleban oraz dyrektor
Wydziału Edukacji Kultury, Turystyki i Sportu w Kielcach Pani Izabela Dziewięcka, którzy
nie tylko pogratulowali uczniom osiągnięć w nauce, ale i wręczyli listy gratulacyjne. Listy
gratulacyjne w związku z otrzymaniem przez uczniów Stypendium Prezesa Ministrów
zostały także wręczone Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej Powiatowego Zespołu Szkół w
Chęcinach. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczyli także dyrektorzy szkół, wychowawcy
oraz rodzice.
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne składają uczniom PZS w Chęcinach GRATULACJE!!!

Skip to content