Święto Chrztu Polski 966 „Polonia semper fidelis” – „Polska zawsze wierna”

W dniu 2 lutego 2019 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął ustawę zakładającą
ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Chrzest księcia Mieszka
I był przełomowym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu polskiego, uznawany za
symboliczny początek polskiej państwowości. Miał on doniosłe znaczenie polityczne,
kulturowe i tożsamościowe – wprowadził rodzące się wówczas państwo polskie w krąg
cywilizacyjny Europy Zachodniej. Za symboliczną datę Chrztu Polski uznaje się Wielką
Sobotę, 14 kwietnia 966 r.
Na temat samego chrztu Mieszka I źródła historyczne są bardzo skąpe. Nie wiemy jak
wyglądała sama ceremonia, ani gdzie się odbyła. Znaleziska archeologiczne sugerują, że
chrzest mógł mieć miejsce na Wyspie Ostrów Lednicki, blisko grodu gnieźnieńskiego.
Przypuszcza się, że wraz z księciem został ochrzczony także jego dwór. Książę Mieszko
zdecydował się na przyjęcie chrztu w obrządku łacińskim, za pośrednictwem Czechów.
Wejście do chrześcijaństwa zachodniego zostało poprzedzone małżeństwem z księżniczką
Dobrawą w roku 965. Miała ona opinię skromnej i świątobliwej niewiasty. Z Czech przybyli
do rodzącego się państwa polskiego także pierwsi misjonarze. W tym gronie znalazł się m.in.
św. Wojciech, biskup i męczennik, który jest głównym patronem naszej Ojczyzny.
Nasza szkoła podkreśliła rangę tej uroczystości. 8 kwietnia 2022 roku odbyła się
akademia upamiętniająca Święto Chrztu Polski. Program słowno-muzyczny przygotowała
młodzież z klasy: 2ph i 2tim pod kierunkiem nauczycielki historii: Anny Ulatowskiej.

Skip to content