Święto Narodowe Trzeciego Maja

Trzeciego maja 1791 roku Sejm Czteroletni opracował w Polsce – pierwszą w Europie a drugą na świecie, ustawę zasadniczą. Przeszła ona do historii jako Konstytucja 3 maja. W tym roku obchodziliśmy dwieście trzydziestą trzecią rocznicę ogłoszenia tego wiekopomnego aktu prawnego na Zamku Królewskim w Warszawie.

Po upadku Rzeczypospolitej, Konstytucja 3 maja stała się symbolem dla rodaków cierpiących niewolę w czasie zaborów. Była żywym dowodem na to, że Polska może być krajem silnym, sprawnym i nowoczesnym, podnosząc w narodzie morale i wolę walki o odzyskanie suwerenności. Obecnie pragniemy upamiętniać to wydarzenie, poprzez różnego rodzaju uroczystości.

Uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół wraz z panią dyrektor – Haliną Kołodziejczyk włączyli się w obchody rocznicowe. Wzięli udział we mszy świętej w kościele świętego Bartłomieja w Chęcinach. Przed rozpoczęciem nabożeństwa, młodzież ze Szkoły Podstawowej w Chęcinach przedstawiła program słowno-muzyczny przypominający odległe w czasie wypadki. Następnie zabrał głos burmistrz Gminy i Miasta w Chęcinach – pan Robert Jaworski. Niecodziennej mszy świętej przewodniczył ks. Dziekan Jan Kukowski, a homilię wygłosił ks. Stanisław Lodziński. Podkreślił rolę Kościoła w tworzeniu Konstytucji, jak również w czasie, gdy ojczyzna popadła w obce panowanie. Święto 3 Maja to święto Matki Bożej Królowej Polski. To jej powierzono matczyną opieką nad całym narodem polskim – wtedy aż po dziś.

Skip to content