#Szkoła Pamięta

Już po raz trzeci uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach włączyli się
w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „#Szkoła pamięta”. Celem przedsięwzięcia jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci
o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią danego miejsca, regionu i społeczności.

„Szkoła pamięta” to akcja odbywająca się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jaki i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej.
W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych.

Uczniowie naszej szkoły zajęli się uporządkowaniem i dekoracją miejsc pamięci
na terenie naszej gminy. Oddali hołd bohaterom, poznali miejsca związane z przeszłością naszego regionu.

Skip to content