TAK, JAK GDYBY NAS NIGDY NIE BYŁO

TAK, JAK GDYBY NAS NIGDY NIE BYŁO

O Aktion „Reinhardt” – niemieckiej operacji wymordowania Żydów
na terenie Generalnego Gubernatorstwa i Okręgu Białostockiego w latach 1942-1943

W 2022 roku przypada 80. rocznica rozpoczęcia przez Niemców na okupowanych
ziemiach polskich operacji pod kryptonimem Aktion „Reinhardt”, której celem była
systematyczna zagłada Żydów przebywających na terenie Generalnego Gubernatorstwa
i Bezirk Bialystok (Okręgu Białostockiego), czyli jak się szacuje ok. 2 mln 284 tysięcy osób.
Jej początkiem była likwidacja getta na Podzamczu w Lublinie, rozpoczęta w nocy z
16 na 17 marca 1942 roku i deportacja pierwszego transportu tamtejszych Żydów do obozu
zagłady w Bełżcu. Po Lublinie stopniowo likwidowano kolejne skupiska żydowskie, a ich
mieszkańców mordowano. 22 lipca 1942 roku Niemcy przystąpili do tzw. Wielkiej Akcji,
czyli masowego mordu Żydów z getta warszawskiego w obozie w Treblince. W ciągu
zaledwie dwóch miesięcy wywieziono z Warszawy i zgładzono blisko 270 tys. osób. Był to
pierwszy etap likwidacji getta warszawskiego.
Powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 roku
Muzeum Getta Warszawskiego za cel stawia sobie upowszechnianie wiedzy na temat życia
codziennego, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim oraz innych gettach na
terenie okupowanej przez Niemców Polski. Chcemy to uczynić pokazując losy zwykłych
ludzi, którzy w nieludzkich warunkach zniewolenia, w obliczu śmierci, starali się nie tylko
przetrwać, ale także uczestniczyć w życiu wspólnotowym, kulturze, uroczystościach i
praktykach religijnych, kierując się przy tym podstawowymi wartościami ogólnoludzkimi.
Dlatego tak ważne jest dla nas zachowanie pamięci o tych tragicznych wydarzeniach i
ofiarach Zagłady.
Aby upamiętnić eksterminację polskich Żydów, Towarzystwo Projektów
Edukacyjnych stworzyło inicjatywę, skierowaną do nauczycieli szkół ponadpodstawowych.
W ramach projektu zostały przeprowadzone lekcje multimedialne dla młodzieży, w których
wykorzystano profesjonalny film edukacyjny. Ponadto Maja Gajek (uczennica klasy 3PM)
oraz Jakub Gniazdo (uczeń klasy 3PM) przeprowadzili prelekcję w bibliotece szkolnej na
temat Aktion „Reinhardt”. Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, którzy
uczestniczyli w wykładzie mogli zapoznać się z ośmioplanszową wystawą wielkoformatową
poświęconą 80. rocznicy unicestwienia polskich Żydów.

Skip to content