Uroczyste pożegnanie klas maturalnych w Powiatowym Zespole Szkół im. Władysława Łokietka w Chęcinach

„Wszystko ma swój czas…”

W piątek 29 kwietnia 2022 roku miało miejsce uroczyste zakończenie nauki w naszej szkole
34 absolwentów z klasy licealnej o profilu dietetyka i rekreacja oraz 29 uczniów z klasy
technikum o kierunku informatycznym i mechanicznym. Ich wychowawcami były panie:
Monika Sobura – Święs oraz Magdalena Wodecka.
Uroczystość miała wyjątkowy charakter ze względu na fakt, że wśród absolwentów znalazła
się liczna grupa uczniów z Ukrainy.

Część oficjalna rozpoczęła się od wystąpienia pani dyrektor szkoły – Haliny Kołodziejczyk,
która ciepło i serdecznie podsumowała czas pobytu abiturientów w naszej placówce.
Skierowała do młodzieży słowa Herberta George Wellsa: „W przeszłość przenoszą nas
wspomnienia, a w przyszłość marzenia”, życząc jej trafnego wyboru drogi życiowej.
Następnie odbyło się wręczenie: świadectw z wyróżnieniem, nagród ufundowanych przez
Starostwo Powiatowe w Kielcach oraz Dyrekcję Szkoły, podziękowań – za godne
reprezentowanie szkoły, pracę w wolontariacie, honorowe oddawanie krwi.

Najlepsi uczniowie liceum ogólnokształcącego to:
1. Gabriela Nartowska
2. Karol Głusek
3. Maciej Syska
4. Anna Krasowska
5. Daria Havryliuk
Nagrodę Starosty Kieleckiego otrzymała Gabriela Nartowska.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymał Karol Głusek.
Najlepsi uczniowie technikum to
1. Łukasz Moskwa
2. Marcin Lisowicz
3. Bartłomiej Nowak
4. Rostyslav Turczyn
5. Ostap Proslopskyi

Nagrodę Starosty Kieleckiego otrzymał Łukasz Moskwa.
Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymał Marcin Lisowicz.

Kolejno tegoroczni maturzyści skierowali słowa podziękowania do dyrektora szkoły – Haliny
Kołodziejczyk, zastępcy dyrektora – Elżbiety Skucińskiej wychowawców klas, rodziców
oraz młodszych koleżanek i kolegów. Podkreślili, że lata spędzone w murach tej szkoły będą
zawsze pamiętać, bo jak powiedział Winston Churchill: „To nie jest koniec, to nawet nie jest
początek końca, to dopiero koniec początku”.
Uczniowie klas trzecich również złożyli życzenia odchodzącym rocznikom, obdarowując ich
drobnymi upominkami – „długopisami szczęścia”.

Następnym punktem tak ważnego dnia była program artystyczny pt. „Razem oswoimy
strach. Mamy siebie”. Został on przygotowany przez koleżanki i kolegów z młodszych klas.
Montaż słowno – muzyczny nawiązywał do aktualnej sytuacji w Ukrainie. Wyrażał głębię
jedności i solidarności polsko – ukraińskiej. Całości dopełniły przesłania płynące do młodych
ludzi z „Dezyderaty”.
Na koniec podniosłej uroczystości głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców – pan Paweł
Żurek, kierując do odchodzących słowa wszelkiej pomyślności i powodzenia na egzaminie
czekającym ich za kilka dni.

Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne i społeczność szkolna gratuluje wszystkim
tegorocznym absolwentom ukończenia szkoły średniej.
Życzymy sukcesów osobistych i najlepszych wyników na maturze oraz egzaminie
zawodowym.

Skip to content