Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

28 kwietnia 2023 odbyło się w naszej szkole pożegnanie tegorocznych absolwentów klasy IV PM liceum oraz klas technikum: IV EOI i IV MEO, których wychowawcami byli Katarzyna Turek, Iwona Bielicz oraz Tomasz Głogowski.

Pani dyrektor Halina Kołodziejczyk przywitała przybyłych gości: CZŁONKA zarządu Powiatu Kieleckiego pan Stefana Bąka, wicedyrektor szkoły – Elżbietę Skucińską, kierownik internatu – Wiolettę Kierczyńską, nauczycieli, wychowawców oraz reprezentantów Rady Rodziców, wszystkich pracowników i uczniów szkoły. W szczególny sposób zwróciła się
do uczniów, opuszczających mury placówki. Podziękowała za wspólnie spędzone lata, doceniła trud i zaangażowanie w życie szkoły oraz godne jej reprezentowanie. Złożyła życzenia satysfakcjonujących wyników maturalnych. W obecności wychowawców przekazała dyplomy i nagrody uczniom o wybitnych osiągnięciach w nauce, sporcie i działalności pozalekcyjnej.
Na szczególne wyróżnienie zasłużyła Natalia Michalik, uczennica klasy IV PM
oraz Jakub Stępień, uczeń klasy IV MEO, którzy zostali uhonorowani Nagrodą Starosty Powiatu Kieleckiego. Z kolei Nagroda Dyrektora przypadła Sarze Czwartos, uczennicy klasy IV PM i Mateuszowi Kurdkowi, uczniowi klasy IV MEO.
Po przyznaniu zaszczytów, głos zabrał Starosta Kielecki pan Stefan Bąk. Zwrócił uwagę na ważność młodości jako fundamentu przyszłości. Podkreślił rangę wykształcenia oraz kierowania się dobrem w życiu.
Spotkanie uświetnił program artystyczny, przygotowany przez szkolnych aktorów.
W satyryczny sposób zostały przedstawione scenki z ławki szkolnej oraz współczesnego świata.
W finale, młodsze klasy przekazały odchodzącym podarunki w postaci kubków z logo Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach . Następnie wykonano wspólne pamiątkowe zdjęcia.

Myślą przewodnią uroczystości były słowa polskiego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza: „Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami”.

 

Skip to content