Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024

21 czerwca 2024 rokuprzyszedł czas na podsumowanie ostatnich dziesięciu miesięcy wytężonej pracy i nauki w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Następnie dyrektor szkoły –pani Halina Kołodziejczyk przywitała wszystkich zgromadzonych w sali gimnastycznej:

– wicestarostę powiatu kieleckiego – pana Tomasza Dulnego, goszczącego w naszej placówce po raz pierwszy,

-wiceprzewodniczącegoRady Rodziców – pana Marcina Kozaka,

– wicedyrektor szkoły- panią Elżbietę Skucińską,

– kierownik internatu – panią Wiolettę Kierczyńską,

– rodziców,

– Grono Pedagogiczne,

– a nade wszystko drogich uczniów.

Dyrektor szkoły – pani Halina Kołodziejczyk podkreśliła, że miniony rok obfitował w wiele wydarzeń wpisanych do kalendarza imprez szkolnych. Były to:

 1. Święto Patrona Szkoły.
 2. Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych, Przegląd Kolęd i Pastorałek pt. „ Chęciny kolędami rozśpiewane”.
 3. Tydzień Kultury Języka.
 4. Dzień Matematyki.
 5. Rajd Władysława Łokietka połączony z konkursem historycznym.
 6. VII Piknik u Łokietka.

Dyrektor szkoły zaznaczyła, że uczniowie byli zaangażowani w proces zdobywania wiedzy i kwalifikacji zawodowych. Starali się sprostać coraz większym wymaganiom, które stawiała szkoła i życie.Podkreśliła otwartość na innowacje pedagogiczne – w liceum ogólnokształcącym innowacja pedagogiczna policyjno – prawna, dietetyka i rekreacja sportowa oraz samoobrona – zapasy.

W roku szkolnym 2023/2024 młodzież wzięła udział w następujących projektach i programach:

 1. Erasmus + „Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach

kształcenia i szkolenia zawodowego”.

 1. Matematyka bez poprawki”.

 

Dwa projekty realizowane przez Stowarzyszenie „Razem możemy więcej”, zrzeszającym dyrekcję i nauczycieli PZS w Chęcinach – założonemu w celu wspierania pracy szkoły:

 1. Polsko – litewska mapa zdrowia” – 20 uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Chęcinach wraz z grupą 20 osób ze szkoły średniej w Butrymańcach na Litwie uczestniczyło we wspólnym wyjeździe do Poronina.
 2. Sąsiedztwo w dobie zmian klimatycznych”- 20 uczniów klas licealnych z Chęcin i 20 osób ze szkoły średniej z Wilna będzie spędzać czas w dniach 22- 29.06.2024r. na wspólnym wyjeździe do Murzasichle/ Zakopanego.

W ramach projektu unijnego młodzież technikum przebywała na stażu zagranicznym w Grecji.

Dyrektor szkoły – pani Halina Kołodziejczyk podziękowała wszystkim, którzy wspierali prace naszej szkoły. Szczególnie:

– staroście – panu Tomaszowi Plebanowi i całemu Zarządowi Powiatu za to, że zawsze można liczyć na pomoc organu prowadzącego,

– rodzicom za życzliwość i pomoc, słowa zachęty i otuchy kierowane do własnych dzieci i stawianie wymagań pociechom,

– pedagogom za oddawanie każdego dnia cząstki nauczycielskiej mądrości, cząstki samego siebie, uatrakcyjnianie lekcji,

– personelowi administracyjnemu i obsłudze za zaangażowanie w prace na rzecz szkoły.

Wicestarosta pan Tomasz Dulny w swoim wystąpieniu podziękował za zaproszenie na dzisiejszą uroczystość. Powiedział, że zawsze można liczyć na Starostwo Powiatowe w Kielcach. Podziękował nauczycielom,personelowi za poświęcenie związane z misją nauczania, za przekazaną wiedzę, motywowanie uczniów do działalności pozalekcyjnej, wychowanie w duchu myśli patriotycznej i chrześcijańskiej. To cenne wartości, które wzmacniają poczucie tożsamości narodowej. Wicestarosta pogratulował osobom nagrodzonym.Życzył radosnych, pełnych wypoczynku wakacji.

Wiceprzewodniczący Rady Rodziców pan Marcin Kozak złożył serdeczne podziękowania nauczycielom, którzy włożyli ogromny wysiłek w proces nauczania i wychowania. Życzył spokojnego i bezpiecznego wypoczynku.

 

Przedstawicielka Samorządu Uczniowskiego skierowała do nauczycieli słowa uznania za cierpliwe przekazywanie wiedzy, za uśmiech, wsparcie i słowa otuchy.

W dalszej części uroczystości dyrektor szkoły – pani Halina Kołodziejczykpoinformowała o wytypowaniu uczniów do stypendium Prezesa Rady Ministrów, w osobach:

 1. Liceum ogólnokształcące – Wiktoria Wiatr KL. II PS śr. ocen 5,40, zachowanie wzorowe.
 2. technikum – Krystian Turek kl. I TEM śr. ocen 5, 52, zachowanie wzorowe.

 

Do nagrody Starosty Kieleckiego zostali wytypowani uczniowie:

 1. liceum- Julia Gibalska kl. II PS śr,. ocen 5,20, zachowanie wzorowe.
 2. technikum Tomasz Dewrenda- kl. II TEL śr. ocen 5,30, zachowaniewzorowe.

Do nagrody Dyrektora Szkoły zostali wytypowani uczniowie:

 1. liceum –Polit Gabriela kl. I PDR Sr. ocen 5,12, zachowanie wzorowe.
 2. technikum- Skowerski Dominik kl. I TME śr. ocen 4,95, zachowanie wzorowe

Na podstawie osiągnięć sportowych w zapasach kobiet uzyskanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na w roku szkolnym 2023/2024 zostały wytypowane uczennice klasy II PS: Wiktoria Wiatr i Julia Gibalska.

 

Pozostałym uczniom z najwyższą średnią zostały wręczone świadectwa z czerwonym paskiem .

Na zakończenie dyrektor szkoły – pani Halina Kołodziejczyk życzyła wszystkim radosnych, bezpiecznych, pełnych podróży i poznawania nowych miejsc wakacji. Nabierania sił i energii na czekające od nowego roku szkolnego 2024/2025 wyzwania.

Skip to content