V Piknik u Łokietka- Dzień Otwartej Szkoły

Siódmego czerwca 2022 roku odbył się po raz piąty piknik promocyjny
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach pod patronatem starosty kieleckiego –
Mirosława Gębskiego oraz burmistrza Gminy i Miasta Chęciny – Roberta Jaworskiego.
Jego celem było przedstawienie bogatej oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/23, a
także podsumowanie VII edycji Regionalnego Konkursu Historycznego pod nazwą
„Rajd Władysława Łokietka”. Ten był adresowany do uczniów naszej szkoły oraz
absolwentów szkół podstawowych z terenu gminy i placówek ościennych. Wydarzenie
spotkało się z ogromnym zainteresowaniem tegorocznych ósmoklasistów, którzy licznie
przybyli wraz ze swoimi nauczycielami.
Gości, w osobach: Tomasza Gruszczyńskiego – radnego powiatu kieleckiego, Roberta
Jaworskiego – burmistrza Gminy i Miasta Chęciny, Pawła Żurka – przewodniczącego Rady
Rodziców, Anety Litwin – komendanta Straży Miejskiej w Kielcach i nauczyciela klas z
innowacją prawną w PZS w Chęcinach, Tomasza Hałatkiewicza – dyrektora Świętokrzyskich
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Marcina Zawieruchy – dyrektora Regionalnego
Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim, Elżbiety Skucińskiej –
zastępcy dyrektora PZS w Chęcinach, dyrektorów szkół gminnych, nauczycieli oraz uczniów,
uroczyście powitała dyrektor szkoły – Halina Kołodziejczyk. Życzyła uczestnikom pikniku
przyjemnego spędzenia dnia, a przede wszystkim serdecznie zaprosiła do podjęcia nauki w
murach naszej szkoły.
W części oficjalnej nastąpiło również wręczenie nagród i pamiątkowych pucharów
uczestnikom i laureatom VIII Rajdu Władysława Łokietka oraz konkursu z okazji 231.
rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Były gratulacje, słowa uznania dla
uczniów i ich nauczycieli, którzy w pełni zaangażowali się w przygotowanie swoich
podopiecznych.
Dyrektor Halina Kołodziejczyk złożyła szczególne podziękowania:
– burmistrzowi Chęcin – Robertowi Jaworskiemu za pomoc finansową i współpracę,
– za pośrednictwem radnego powiatu – Tomasza Gruszczyńskiego, staroście kieleckiemu –
Mirosławowi Gębskiemu i v-ce staroście – Tomaszowi Plebanowi za objęcie patronatu nad
imprezą.
Burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski podkreślił pozytywne strony spotkania
plenerowego, które na stałe wpisało się w kalendarz szkolny. Pochwalił placówkę za
podejmowane inicjatywy. Stwierdził, że kadra pedagogiczna wzorowo uczy i wychowuje
kolejne, młode pokolenia. Zachęcił do wyboru tego właśnie miejsca – Powiatowego Zespołu
Szkół w Chęcinach im. Władysława Łokietka.
W radosnej, przyjaznej atmosferze przebiegała konkursowa część pikniku, w tym:
– Konkurs Plastyczny,
– Turniej Gier i Zabaw Rekreacyjnych o Puchar Dyrektora PZS w Chęcinach,
– Przyrodnicze Koło Fortuny.

Duże zainteresowanie wzbudził :
– pokaz musztry klas policyjnych,
– występ wokalny uczniów PZS w Chęcinach,
– spektakularne pokazy naukowe prezentowane przez Regionalne Centrum Naukowo –
Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim,
– pokaz pierwszej pomocy medycznej.
Obecni na pikniku szczególnie zintegrowali się podczas występu z udziałem Katrin i Lazaro
ze szkoły tańca.
Wszystkim zgromadzonym serwowano smakowity bigos, pyszności z grilla oraz różnorodne
ciasta i słodycze.
Słoneczna pogoda, miły nastrój, mnóstwo atrakcji wpłynęły na zadowolenie ze wspólnego
spędzenia tego wyjątkowego dnia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.
Pamiętajcie drodzy ósmoklasiści, że:

Brama szkolna Na Górce u Łokietka wciąż otwarta,
Wam ogłasza,
że szkoła gościnna
i wszystkich do nauki od nowego roku szkolnego zaprasza!

Skip to content