V Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych – podsumowano i uczestników nagrodzono

W 1918 roku 11 listopada był jednym z wielu ważnych dni dla kształtowania się
państwa polskiego. Uczniowie naszej szkoły postanowili uczcić święto niepodległości,
tradycyjną imprezą – V Przeglądem Pieśni i Piosenek Patriotycznych. Ze względu na trudną
sytuację epidemiologiczną, tegoroczne uroczystości odbyły się w formie online.
W przeglądzie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Powiatu
Kieleckiego. W dobie panującej pandemii, wszechwładnego pośpiechu, zgiełku
i bezrefleksyjnego pochodu przez życie, Nasze przedsięwzięcie było przykładem współpracy
regionalnej na płaszczyźnie budowy postaw patriotycznych oraz krzewienia tradycji i historii.
V Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych został objęty patronatem Wojewody
Świętokrzyskiego- Pana Zbigniewa Koniusza , Starosty Kieleckiego- Pana Mirosława
Gębskiego , a także burmistrza Gminy i Miasta Chęciny- Pana Roberta Jaworskiego.
Spośród nadesłanych nagrań przyznano nagrody w trzech kategoriach:
I kategoria – Chóry i Grupy Wokalne:
I miejsce: SP w Chęcinach
II miejsce: SP w Starochęcinach
III miejsce: SP w Bolminie

II kategoria – Soliści do 15 lat:
I miejsce: Julia Kasprzyk – SP w Polichnie
II miejsce: Kamil Piątek – SP w Polichnie
III miejsce: Maja Iwańska – SP w Wolicy
Wyróżnienie:
Agata Petelicka – SP w Polichnie
Gabriela Polit – SP w Polichnie

III kategoria – Soliści od 16 lat:
I miejsce: Julia Górnicka – PZS w Chęcinach
II miejsce: Wiktoria Siuda – PZS w Chęcinach
III miejsce: Sylwia Kaczyńska – PZS w Chęcinach
Wyróżnienie:
Aleksander Janus – PZS w Chęcinach

Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Staroście Kieleckiemu oraz Burmistrzowi Gminy i
Miasta Chęciny składamy podziękowania za ufundowanie nagród i wspieranie naszych
inicjatyw. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom, którzy razem z nami uczcili
Narodowe Święto Niepodległości.

Skip to content