VI Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych

15 listopada 2022 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbył się VI Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych.

W Przeglądzie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z powiatu kieleckiego. Wsłuchując się w prezentowane utwory, można było odkryć historię, która tworzy naszą tożsamość. Założeniem przeglądu było wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży poprzez formy aktywności artystycznej, zachęcanie do wspólnych muzycznych spotkań, propagowanie i utrwalanie polskich pieśni patriotycznych i żołnierskich, pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa narodowego, kultywowanie poprzez śpiew pamięci o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej Ojczyzny. VI Przegląd Pieśni i Piosenek Patriotycznych został objęty patronatem wojewody świętokrzyskiego, starosty kieleckiego, a także burmistrza Gminy i Miasta Chęciny.

Spośród zaprezentowanych utworów przyznano nagrody w trzech kategoriach:

I kategoria – Chóry i Zespoły Wokalne:

I miejsce: SP w Chęcinach

II miejsce: SP w Łukowej

III miejsce: SP w Starochęcinach

Wyróżnienie:
SP w Bolminie

Zespół wokalno – instrumentalny PZS w Chęcinach

II kategoria – Soliści do 15 lat:

I miejsce: Alicja Bzymek – SP w Nowinach

II miejsce: Mikołaj Gruszka – SP w Polichnie

III miejsce: Hanna Tamborska – SP w Polichnie

Wyróżnienie:

Maciej Zyskowski – SP w Wolicy

Julia Kasprzyk – SP w Polichnie

Dominik Polit – SP w Polichnie

Duet dziewcząt – SP w Chęcinach

III kategoria – Soliści od 16 lat:

I miejsce: Mariia Nakonechna – PZS w Chęcinach

II miejsce: Maja Kowalska – PZS w Chęcinach

III miejsce: Wiktoria Kucharska – PZS w Chęcinach

Wyróżnienie:

Julia Górnicka – PZS w Chęcinach

Laura Zagził – PZS w Chęcinach

Wojewodzie świętokrzyskiemu, staroście kieleckiemu oraz burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny składamy podziękowania za ufundowanie nagród, a także za wspieranie naszych inicjatyw. Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz opiekunom, którzy razem z nami przeżyli historię opisaną w pieśniach i piosenkach patriotycznych.

Skip to content