VII REGIONALNY PRZEGLĄD PIEŚNI I PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ – Chęciny 2023

14 listopada 2023 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbył się VII Przegląd Pieśni i Piosenki Patriotycznej.

Patronat nad koncertem objęli: wojewoda świętokrzyski – Zbigniew Koniusz, starosta kielecki – Mirosław Gębski, burmistrz Gminy i Miasta Chęciny – Robert Jaworski
Wydarzenie to było jednym z wielu patriotycznych przedsięwzięć z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięły w nim udział chóry i soliści z dwunastu szkół naszego regionu.
Jury w składzie:
Elżbieta Skucińska – z-ca dyrektora PZS w Chęcinach , Anna Ulatowska – nauczyciel muzyki i historii, Małgorzata Grzechniak – nauczyciel historii, oceniło występy artystyczne i przyznało nagrody w dwóch kategoriach:

I kategoria – soliści do 15 lat

Miejsca:
I – Julia Kasprzyk – SP Polichno
II – Antoni Burzawa – SP Mokrsko
III – Hanna Tamborska – SP Polichno

Wyróżnienia:
Zespół wokalny ze SP w Wolicy
Chór Cantata ze SP w Chęcinach
Zespół wokalny ze SP w Bolminie
Zespół wokalny ze SP w Łukowej
Grupa wokalna ze SP w Starochęcinach
Duet w składzie Ada Wojciechowska, Ewa Gołuzd – SP Sobków
Anna Taranek – SP Małogoszcz

II kategoria soliści od 15 lat:

Miejsca:
I – Maria Nakonechna – PZS Chęciny
II – Maja Szproch – LO Małogoszcz
III – Katarzyna Twardowska, Patrycja Kałuża, Julia Świercz – PZS Łopuszno

Wyróżnienia:
1. Ivan Yarovyi, Anastasiia Petrun – PZS Chęcin
2. Gabriela Polit, Marta Kruzel – PZS Chęciny
3. Amelia Król, Wojciech Kowalczyk – PZS Łopuszno
Wojewodzie świętokrzyskiemu, staroście kieleckiemu, burmistrzowi Gminy i Miasta Chęciny, Kuratorium Oświaty i Wychowania w Kielcach, składamy podziękowania za ufundowanie nagród i wspieranie naszych inicjatyw.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i opiekunom, którzy razem z nami uczcili Narodowe Święto Niepodległości.

Skip to content