Wolontariusze z Górki z SERCEM DLA HOSPICJUM

Wolontariusze z naszej szkoły po raz kolejny pokazali, że mają wielkie serca i zapał do
niesienia pomocy.
Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach, w niedzielę 13 lutego, wzięli udział
w akcji „Serce dla hospicjum”. Wspomniana inicjatywa nawiązuje do obchodzonego w lutym
Światowego Dnia Chorego, który przypada 11 lutego oraz święta zakochanych związanego
ze wspomnieniem 14 lutego św. Walentego, czyli popularnych walentynek. Inicjatywa jest
gestem miłości bliźniego, która wyraża się w konkretnym czynie, jaki stanowi tutaj zbiórka
środków pieniężnych dla podopiecznych hospicjum.
W tym roku 10 % zebranych środków zostanie przekazane także na wsparcie, prowadzonego
przez misjonarki, Siostry od Aniołów, świadczącego pomoc duchową i medyczną, hospicjum
w miejscowości Kabuga w Rwandzie.
Wolontariusze razem ze swoimi rodzicami oraz opiekunowie Szkolnego Klubu
Wolontariatu przygotowali pierniki i ciasteczka, które wraz
z karteczką zawierającą cytat św. Matki Teresy z Kalkuty, były rozdawane osobom
wspierającym to dobroczynne przedsięwzięcie. Nasi wolontariusze kwestowali przy
kościołach parafialnych w Wolicy-Tokarni oraz w Polichnie.
Gratulujemy ich zaangażowania i życzymy ciągłej gotowości do tak szlachetnego działania na
rzecz potrzebującego człowieka. Zapraszamy także wszystkich uczniów naszej szkoły do
dołączenia w szeregi Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Skip to content