WYBORY SAMORZĄDU UCZNIOWSKEGO

„Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to,

aby jednakowo dobrze działo się wszystkim,

którzy razem uczą się, działają…,

żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał…,

żeby świadczył przysługi, pomagał, opiekował się,

pilnował porządku i praworządności…”

Janusz Korczak

W dniu 22 września 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego.

To okazja do pierwszego demokratycznego doświadczenia uczniów. Dają one uczniom możliwość poczucia współdecydowania poprzez wskazanie swoich reprezentantów, którzy będą ich głosem.

Komisja wyborcza w składzie: Natalia Król, Natalia Dudek, Patrycja Kupczyk czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczenia głosów.

Nad całością wyborów czuwali opiekunowie samorządu: Monika Sobura – Święs, Małgorzata Mikołajczyk, Wioletta Kierczyńska.

Na liście kandydatów znaleźli się uczniowie, którzy chcieli w roku szkolnym 2022/2023 reprezentować społeczność uczniowską.

Największym zaufaniem zostały obdarzone następujące osoby:

Jakub Stępień kl. IV MEO – przewodniczący

Jakub Gniazdo kl. IV PM – zastępca przewodniczącego

Klaudia Polit kl. I P – zastępca przewodniczącego

Sekcja porządkowa:

Julia Gabryś kl. II PDR

Marcel Chrabąszcz kl. IV MEO

Natalia Dudek kl. III PH

Leon Kozak kl. II TIE

Sekcja plastyczna:

Wojciech Bielecki kl. III TME

Zuzanna Pinda kl. I PS

Nadia Kocia kl. I PS

Amelia Rosińska kl. I PS

Obsługa radiowęzła:

Wiktor Adamczyk kl. IV MEO

Kamil Stefański kl. I TI

Maksymilian Ochał kl. IV MEO

Hubert Łebek kl. IV MEO

Nowo wybranemu Samorządowi Uczniowskiemu życzymy owocnej pracy w bieżącym roku szkolnym.

Skip to content