Wyjazd na Litwę

Od 26.09. do 2.10. 2021r grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego naszej
szkoły gościła w Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach na Litwie w ramach
przedsięwzięcia „Pierwsze polsko- litewskie doświadczenia edukacyjne chęcińskich
uczniów”. Jest ono finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach programu POWER, projekt –
„Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Do projektu zakwalifikowanych zostało 20 uczennic i
uczniów i 2 opiekunów.
Celem projektu była realizacja kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych, w
szczególności w odniesieniu do kompetencji językowych. W związku z tym uczniowie brali
udział w warsztatach przybliżających kulturowe i językowe walory Wileńszczyzny. Mieli
również okazję nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie. Uczestniczyli w niezwykle
ciekawych wycieczkach. Poznali więc miejsce urodzenia i pracy wybitnej, polskiej naukowej
rodziny Jana i Jędrzeja Śniadeckich – Jaszuny. W Wilnie natomiast zwiedzili miejsca
związane z sylwetką Adama Mickiewicza (dom, w którym mieszkał, Ostra Brama, Klasztor
oo. Bazylianów), słynną wileńską nekropolię na Rossie, na której spoczywają wielcy Polacy
(w tym serce Józefa Piłsudskiego, Joachim Lelewel, profesorowie Uniwersytetu
Wileńskiego), zabytki sztuki sakralnej i świeckiej oraz artystyczną dzielnicę Wilna –
Zarzecze.
Wilno zachwyciło uczestników projektu swym pięknem i wielokulturowością. Oprócz
stolicy Litwy w programie projektu znalazły się Troki – malownicze miasto ze
średniowiecznym zamkiem księcia Witolda i pałacem Tyszkiewiczów na Zatroczu. Wielką
uwagę młodzieży przyciągnęły opowieści o jednej z najstarszych na świecie grup etnicznych
– Karaimach, zamieszkujących Troki.
Wyjazd do Solecznik na Litwę okazał się ze wszech miar udany i owocny w nowe
kompetencje, znajomości i umiejętności. Pozwolił naszym uczniom z liceum poszerzyć ich
wiedzę i wyposażyć w umiejętności niezbędne do poruszania się w globalnym świecie.

Skip to content