X WOJEWÓDZKI MIĘDZYSZKOLNY TURNIEJ POCZTÓW SZTANDAROWYCH

W dniu 1 października 2021r. Izabela Pańczyk, Wiktoria Jakubus,
Sara Czwartos i Anna Krasowska uczennice Liceum Ogólnokształcącego w
Chęcinach im. W. Łokietka reprezentowały szkołę w Konkursie Wiedzy o
Symbolach Narodowych i Ceremoniale Szkolnym. Konkurs odbył się w
Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach i stanowił pierwszą część X
Wojewódzkiego Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych.
W teście wiedzy o polskich symbolach narodowych, symbolach szkolnych i
zasadach ceremoniału szkolnego nasze uczennice wypadły znakomicie,
zajmując:

I miejsce ex aequo – Sara Czwartos i Izabela Pańczyk
II miejsce – Wiktoria Jakubus
III miejsce – Anna Krasowska

Druga część turnieju dotyczyła rywalizacji pocztów sztandarowych ze
znajomości zasad musztry, w pełnym wyposażeniu ze sztandarem wraz z
insygniami i
odbyła się 8 października 2021r. w Szkole Podstawowej nr 7 w Kielcach. W
części praktycznej nasza szkoła zajęła II miejsce.
W drugiej części rywalizacji Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
reprezentowali:
IZABELA PAŃCZYK – dowódca pocztu

WERONIKA ŁĄCZKIEWICZ – asysta pocztu
HUBERT MISZTAL – sztandarowy
Organizatorami turnieju byli: Kielecki Ochotniczy Szwadron Kawalerii im. 13
Pułku Ułanów Wileńskich, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 29 w Kielcach, Zespół Szkół Mechanicznych im. Gen. W.
Sikorskiego w Kielcach. Honorowy patronat turnieju: Ministerstwo Obrony
Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewoda Świętokrzyski,
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,
Starosta Kielecki oraz Prezydent Miasta Kielce.

Gratulujemy sukcesu!

Skip to content