XXII Dzień Papieski – pod hasłem „Blask Prawdy”

25 października 2022r. uczniowie wraz z nauczycielami Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach uczcili pamięć wyboru na stolicę Piotrową św. Jana Pawła II.

Tegoroczne hasło Dnia Papieskiego to „Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Młodzież z klasy III liceum zaprezentowała krótką akademię, w której przedstawiła nauczanie Jana Pawła II Wielkiego. Przewodnią myślą była encyklika Veritatis Splendor. Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II, ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w sytuacji kultury, która gubi i relatywizuje wartość ludzkiego sumienia, wielkiego daru Boga dla człowieka. Oddalając się od Stwórcy i poszukując złudnej wolności poza samą prawdą, człowiek zatraca sens i właściwą perspektywę swojego życia.

Na koniec pani dyrektor – Elżbieta Skucińska podziękowała młodzieży za przekazanie prawd św. Jana Pawła II i zachęciła do zgłębiania nauczania papieskiego.

Skip to content