XXIX edycja Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”.

23 listopada 2022 roku została rozstrzygnięta XXIX edycja Wojewódzkiego Konkursu „Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej”. To wspólna inicjatywa wojewody, kuratorium oświaty i straży pożarnej.

Głównym celem przedsięwzięcia była popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. To również okazja do pokazania, jak ważne w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju pełni podtrzymywanie tradycji wychowania patriotyczno-obronnego.

Konkurs był rozgrywany na dwóch szczeblach: szkolnym i wojewódzkim.

Do eliminacji szkolnych, które odbyły się 25 października 2022 roku, zgłosiło się 28 uczniów.

Najlepszy wynik otrzymali:

I miejsce – Klaudia Polit – kl. I P,

II miejsce – Weronika Łączkiewicz – kl. III PH,

III miejsce – Kacper Sikora – kl. ITL

Podczas rywalizacji wojewódzkich, zgodnie z zasadami, jego uczestnicy wypełniali test składający się z 30 pytań dotyczących między innymi postępowania przy wypadkach, sprawdzających wiedzę na temat pierwszej pomocy oraz nawiązujących do tradycji patriotycznych i obronnych. Konkurs zorganizowano po raz dwudziesty dziewiąty. Wystartowali w nim uczniowie ze szkół ponadpodstawowych z całego regionu.

Naszą szkołę reprezentowały finalistki współzawodnictwa szkolnego: Klaudia Polit i Weronika Łączkiewicz.

Weronika Łączkiewicz zajęła III miejsce, a Klaudia Polit VII.

Zwycięzców uhonorował wojewoda Zbigniew Koniusz, świętokrzyski kurator Kazimierz Mądzik oraz nadbryg. Krzysztof Ciosek, świętokrzyski komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Uczniowie mogli również zapoznać się z działaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Współpracuje ono ze służbami takimi jak: policja, straż pożarna czy ratownictwo medyczne przy wykorzystaniu światłowodowych łączy telefonicznych sieci OST 112. Wszystkie rozmowy prowadzone przez operatorów, jak też przekazane, utrwalane są na rejestratorach stanowiskowych. Ponadto w systemie informatycznym zapisywane są tzw. metryki każdego połączenia, w formie tekstowej, określające dokładnie parametry zgłoszenia.

Skip to content