XXVIII edycja Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej

Dnia 3 listopada 2021r. odbyła się szkolna edycja Konkursu Wiedzy o
Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.
Konkurs miał na celu promocję właściwych postaw wobec zagrożeń, uczyć prawidłowego
zachowania i reagowania wobec różnorodnych niebezpieczeństw cywilizacyjnych i zdarzeń
o charakterze kryzysowym a w szczególności korzystania z numeru alarmowego 112 oraz
podtrzymania tradycji wychowania patriotyczno-obronnego.
Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia :
a) pierwsza pomoc przedmedyczna,
b) reagowanie na zdarzenia kryzysowe,
c) sygnały alarmowe i sposoby postępowania po ich ogłoszeniu,
d) cele i zadania obrony cywilnej,
e) siły zbrojne i bezpieczeństwo narodowe R.P.
Konkurs przeprowadzony został w formie testu pisemnego składającego się z 30 pytań
zamkniętych opracowanych przez Szkolną Komisję Konkursową.
W teście można było zdobyć maksymalnie 53 pkt. (100% prawidłowych odpowiedzi).
Wyniki:
I miejsce – Weronika Łączkiewicz (kl. II PH) i Przemysław Stelmaszczyk (kl. I TIE)
III miejsce – Szymon Borowski (kl. I TEM)
Uczniowie: Weronika Łączkiewicz i Przemysław Stelmaszczyk awansowali do etapu
wojewódzkiego konkursu, który odbył się 26 listopada 2021r. w Kielcach. W finale
wojewódzkim o laur zwycięzcy ubiegali się uczniowie z 18 szkół ponadpodstawowych
(zespołów szkół) z terenu województwa świętokrzyskiego.
Uczniowie sprawili bardzo miłą niespodziankę. Przemysław Stelmaszczyk został zwycięzcą
konkursu, natomiast Weronika Łączkiewicz zajęła III miejsce.
Przedsięwzięcie zorganizowane było przez Wojewodę Świętokrzyskiego, przy
współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty oraz Świętokrzyskiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, we współpracy ze starostami i dyrektorami
szkół średnich województwa świętokrzyskiego.

Gratulacje!

Skip to content