XXX edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

22 listopada 2023 roku w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach odbył się finał XXX edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej.

Głównym celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja wśród młodzieży wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa i ochrony ludności. To okazja do pokazania, jak ważne w tworzeniu systemu bezpieczeństwa naszego kraju jest podtrzymywanie tradycji wychowania patriotyczno – obronnego.

Współzawodnictwo zostało rozegrane na dwóch etapach: szkolnym i wojewódzkim. Do udziału w jego tegorocznej odsłonie zgłosiło się szesnaście świętokrzyskich szkół średnich.

Naszą placówkę reprezentowały:

Weronika Łączkiewicz – kl. IV PH i Klaudia Polit – kl. II P – laureatki eliminacji szkolnych, które odbyły się 25 października 2023 roku.

Dziewczyny nie zawiodły. Klaudia zajęła II, a Weronika V miejsce.

Uczniowie mogli również zapoznać się z działaniem Centrum Powiadamiania Ratunkowego, znajdującego się na terenie Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Nagrody wręczył wojewoda Zbigniew Koniusz oraz zastępca komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Brachowicz.

Skip to content