Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

W dniu dzisiejszym uroczyste zakończenie roku szkolnego 2020/2021w Powiatowym
Zespole Szkól W Chęcinach odbyło się w mocno okrojonym składzie z powodu panującej
epidemii COVID-19. W uroczystości wzięli udział: Dyrektor Wydziału Organizacji
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kielcach – Pani Ewelina
Kaczmarzyk, Zastępca Komendanta Komisariatu Miejskiego Policji w Kielcach – Pani
podinsp. Aneta Litwin (nauczyciel PZS), Przewodniczący Rady Rodziców- Pan Ireneusz
Walas, wychowawcy klas oraz najlepsi uczniowie liceum ogólnokształcącego i technikum w
PZS.

Był to trudny rok z powodu panującej pandemii COVID-19. Już od 26 października ub. roku
przeszliśmy na system nauczania zdalnego. Praca zdalna okazała się ogromnym wyzwaniem
dla uczniów i nauczycieli. Nasi nauczyciele i uczniowie poradzili sobie z tym problemem
znakomicie. Ciągły kontakt nauczyciel- uczeń za pomocą Platformy Teams spowodował , że
mogliśmy realizować programy nauczania ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i
zawodowych. Szkoła nie pominęła żadnego ucznia, zdalnie prowadzone były także zajęcia
rewalidacyjne, pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wsparcie ze strony nauczyciela
bibliotekarza.

Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom dziękuję za wysiłek , zaangażowanie
i determinację w czasie nauczania na odległość , które przebiegło sprawnie i bez większych
problemów.

Uczniom pragnę podziękować za czynny udział w zdalnym nauczaniu, a rodzicom za
cierpliwość i okazywaną pomoc. Dzięki Państwa motywacji mogliśmy zakończyć ten rok
szkolny z sukcesem. Wszyscy uczniowie zostali sklasyfikowani i otrzymali promocję do
klasy programowo wyższej oraz ukończyli szkołę. Nagrodziliśmy najlepszych uczniów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów, nagrodami Starosty Kieleckiego oraz nagrodami
Dyrektora Szkoły. Uczniowie otrzymali także nagrody książkowe, dyplomy i wyróżnienia,
a rodzice najlepszych uczniów podziękowania.

Z okazji zbliżających się wakacji życzę nauczycielom i uczniom spokojnego
wypoczynku. Niech ten trudny czas pandemii odejdzie w zapomnienie, niech lato będzie
okazją do pozbycia się stresów i obaw. Życzę, aby wakacje, ten długo oczekiwany czas,
dał wszystkim dużo radości, aby bezpiecznie z nich powrócić i w pełni sił, i młodzieńczej
radości spotkać się 1 września w normalnym stacjonarnym trybie.

Skip to content