UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

      19 czerwca  2019 roku w naszej szkole miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Zaproszenie na  uroczystość przyjęli: Pan Tomasz Pleban – wicestarosta Kielecki, Pan Paweł Żurek  – przewodniczący Rady Rodziców oraz rodzice uczniów.

      Po okolicznościowych przemówieniach Pani Dyrektor Haliny Kołodziejczyk oraz  zaproszonych gości nastąpiło wręczenie świadectw oraz nagród uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce. Wyróżniono również najlepszych wolontariuszy, sportowców, uczniów zaangażowanych w pracę na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

      Stypendystami Prezesa Rady Ministrów zostali: Zuzanna Żurek uczennica klasy II AP liceum oraz Marcin Lisowicz – uczeń klasy I technikum informatycznego.

      Następnie Pan wicestarosta Tomasz Pleban wręczył Nagrody Starosty Powiatu Kieleckiego. Otrzymały ją: Sylwia Ziętal – uczennica klasy 2AP liceum oraz Rostyslav Tychyn – uczeń klasy I technikum informatycznego.

      W imieniu Samorządu Uczniowskiego głos zabrały Wiktoria Danielewska i Zuzanna Żurek, które podziękowała Dyrekcji, Nauczycielom za rok wytężonej pracy. Życzyły wszystkim bezpiecznego odpoczynku i słonecznych dni.

Skip to content