UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH

W dniu 29 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych. W uroczystości udział wziął członek Zarządu Powiatu Kieleckiego – Pan Józef Szczepańczyk, który w imieniu Starosty Kieleckiego  wręczył nagrody starosty. Dyrektor szkoły Pani  Halina Kołodziejczyk, po okolicznościowym przemówieniu, wspólnie z wychowawcami poszczególnych klas, wręczyła wyróżniającym się w nauce uczniom świadectwa ukończenia szkoły  oraz dyplomy.

Skip to content