UWAGA MATURZYŚCI

      Od 25 maja 2020 roku w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach będą prowadzone konsultacje przedmiotowe indywidualne i grupowe dla absolwentów klas maturalnych technikum i liceum ogólnokształcącego oraz absolwentów technikum zdających egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodach M.44, E.19 i B.22.
Proszę o zapoznanie się z Zarządzeniem Nr 42/2019/2020 Dyrektora PZS w Chęcinach z dnia 20 maja 2020 roku.

Konsultacje dla maturzystów

Dokumenty do pobrania

Zarządzenie Nr 42/ 2019/2020 Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach z dnia 20 maja 2020 r.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz instrukcja zwrotu książek wypożyczonych z biblioteki

Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej

 

Skip to content