Uwaga!!! Uczniowie i maturzyści PZS w Chęcinach!!!

    Mamy dla Was propozycję nie do odrzucenia. Zdajemy sobie sprawę, że jesteście teraz obciążeni wieloma sprawami, dlatego wychodzimy naprzeciw waszym pasjom                                 i zainteresowaniom. Wiemy, że znaczna część Was uwielbia fotografować, czytać, obrabiać fotografie, planować przestrzeń – wszystkie te pasje możecie teraz zrealizować, biorąc udział w konkursie „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”.
Wystarczy zrobić wyjątkowe, niepowtarzalne, ciekawe, twórcze zdjęcie z wykorzystaniem książki – wiemy, że to potraficie!!!
Więcej informacji znajdziecie w regulaminie.

CZEKAMY NA WASZE ZGŁOSZENIA!!!

REGULAMIN KONKURSU „UBIERZ SIĘ W KSIĄŻKĘ”

I. Organizatorzy konkursu:

Dyrekcja wraz z nauczycielami języka polskiego w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach.

II. Cele konkursu:

 1. popularyzacja czytelnictwa poprzez zainteresowanie grafiką książki,
 2. rozwijanie wyobraźni i kreatywności,
 3. zachęcenie uczniów do rozwijania fotograficznego hobby.

III.  Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów oraz tegorocznych absolwentów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie twórczego zdjęcia z wykorzystaniem dowolnej książki (lub książek), w taki sposób, aby książka zasłaniała dowolną część ciała człowieka.
 3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie wykonane w dowolnej przestrzeni: zamkniętej (np. dom, biblioteka…) lub otwartej (ogród, park…) z wykorzystaniem księgozbioru bibliotecznego lub własnego.
 4. Zdjęcia mogą być wykonane dowolnym urządzeniem rejestrującym: aparatem fotograficznym, telefonem komórkowym itp.
 5. Zdjęcia muszą być zgodne z tematyką konkursu.
 6. Zdjęcie w formacie JPG należy przesłać na adresy mailowe: klaudias94@op.pl oraz ewunia682@wp.pl . Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wysyłanie prac na oba adresy.
 7. Mail zgłoszeniowy powinien zawierać: imię i nazwisko autora zdjęcia, klasę oraz mail kontaktowy. W tytule maila prosimy o wpisanie formuły: KONKURS „Ubierz się w książkę”.
 8. Zdjęcia muszą być wykonane samodzielne i nigdzie dotąd niepublikowane.
 9. Oceny prac dokona komisja powołana przez Dyrekcję PZS w Chęcinach.
 10. Najciekawsze oraz wyróżnione zdjęcia zostaną opublikowane na stronie Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach oraz na profilu facebookowym szkoły.
 11. Termin zgłaszania prac: do 14.06.2020r.

IV. OCENA PRAC:

 1. Podczas oceny prac będą brane następujące kryteria: – zgodność z tematem oryginalność – twórcze podejście do tematu – walory artystyczno-wizualne – jakość techniczna pracy – dokładność dopasowania okładki do postaci.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW:

Ogłoszenie wyników nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego 2019/2020r. za pośrednictwem strony internetowej szkoły oraz profilu szkoły na facebooku. Osoby wyróżnione zostaną powiadomione o wynikach mailowo.

VI. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika (imię i nazwisko, klasa).

 

Życzymy powodzenia!

Dyrektor Szkoły: Halina Kołodziejczyk
Poloniści: Ewa Dziedzic, Klaudia Kukla, Lidia Kuta, Waldemar Trepka

Skip to content