Wręczenie Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 15 grudnia 2017 r. dwoje uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach odebrało dyplomy Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendia  za najlepsze wyniki w nauce otrzymali: Aleksandra Żurek uczennica klasy III  liceum ogólnokształcącego oraz Sebastian Puchała uczeń klasy III technikum mechatronicznego. Dyplomy zostały wręczone przez Wojewodę Agatę Wojtyszek oraz Kuratora Oświaty Kazimierza Mądzika. Uroczystość odbyła się w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim.

Stypendystami Prezesa Rady Ministrów w całym województwie świętokrzyskim zostało 133 uczniów. Przyznaje się je uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, który poza doskonałymi wynikami w nauce, uzyskał przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, zaś w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Obojgu naszym Stypendystom oraz ich Rodzicom serdecznie gratulujemy.

Skip to content