Wspomnienie Jana Pawła II

      Dnia 16 października 2018 roku minęło 40 lat, kiedy wybrano Polaka Karola Wojtyłę – Jana Pawła II na stolicę Piotrową, dlatego w Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 23 października 2018 roku w naszej szkole miał miejsce uroczysty apel poświęcony idei patriotyzmu w życiu i nauczaniu naszego wielkiego Rodaka, Świętego Papieża, Jana Pawła II. To właśnie Papież Jan Paweł II najlepiej znał, rozumiał i kochał swoją Ojczyznę. Tę miłość wyraził całym swoim życiem i głębokim nauczaniem.

      Jan Paweł II ujmował miłość Ojczyzny przede wszystkim poprzez pryzmat głębokiej wiary. Często powtarzał, że „Ojczyzna, obok rodziny, należy do najcenniejszych darów Bożych w perspektywie doczesnej. Ojczyna jest darem, a miłość do niej jest zadaniem każdego jej obywatela”. Stąd właśnie miłość stanowi ideę nadrzędną, całościującą refleksje papieskie na temat Ojczyzny.

      Prawdę tę, również  z całą mocą potwierdziła, młodzież naszej szkoły. Uczniowie: Wiktoria Danielewska (kl. II AP), Zuzanna Żurek (kl. II AP), Kinga Szczepańczyk (kl. I AP), Magdalena Szczurkowska (kl. I AP), Monika Cholewa (I AP), Krzysztof Jaros (I AP), Bartłomiej Nowak (kl. I TIM) przygotowali na ten temat montaż słowno – muzyczny.

Skip to content