WYCIECZKA DO ARESZTU ŚLEDCZEGO W KIELCACH

      Uczniowie klas o profilu  policyjno – prawnym z Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Łokietka w Chęcinach, 22 maja 2019 roku uczestniczyła w wycieczce do Aresztu Śledczego w Kielcach.

Młodzież miała okazję zapoznać się z pracą funkcjonariuszy więzienia, strukturami organizacyjnymi oraz zasadami funkcjonowania placówki.

Dowiedzieli się o aspektach prawnych dotyczących osób osadzonych i procedurach postępowania z zatrzymanymi.

Mogli, również zwiedzić poszczególne oddziały jednostki penitencjarnej i zobaczyć jak wygląda codzienne życie osadzonych, za murami aresztu.

      Na koniec wycieczki młodzież miała okazję poznać Dyrektora Aresztu Śledczego w Kielcach, płk Krzysztofa Czekaja oraz możliwość wzięcia  udziału  w dyskusji.

W trakcie spotkania poruszono temat odpowiedzialności karnej, problematykę związaną z przestępczością oraz konsekwencjami wynikającymi z nieprzemyślanych zachowań.

Skip to content