WYKAZ PODRĘCZNIKÓW 2020/2021

Szkolny Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021

w Powiatowym Zespole Szkół  w Chęcinach

pasek1
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej – klasa 1doc
 
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie szkoły podstawowej – klasa 2doc
 
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum – klasa 2doc
 
Liceum Ogólnokształcące na podbudowie gimnazjum – klasa 3doc
 
TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJdoc
 
TECHNIKUM MECHANICZNE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUMdoc
 
TECHNIKUM MECHATRONICZNE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUMdoc
 
TECHNIKUM MECHATRONICZNE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJdoc
 
TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA PODBUDOWIE GIMNAZJUMdoc
 
TECHNIKUM URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGII ODNAWIALNEJ NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJdoc
 
TECHNIKUM INFORMATYCZNE NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJdoc
 
TECHNIKUM INFORMATYCZNE NA PODBUDOWIE GIMNAZJUMdoc
Skip to content