XXVII Tydzień Kultury Języka

tkj

Powiatowy Zespół Szkół w Chęcinach
zaprasza do udziału
w różnorodnych przedsięwzięciach kulturalnych

z okazji  XXVII Tygodnia Kultury Języka

11 – 16 marca  2019

 

11.03.2019 (poniedziałek)

  • XXV Jubileuszowy Wojewódzki Turniej Krasomówczy „O Laur Demostenesa”,
    Kieleckie Centrum Kultury, Plac Moniuszki 2b, godz. 14:00

 13.03.2019 (środa)

  • IX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Ecce Homo”, Powiatowy Zespół Szkół Chęcinach,
    ul. Białego Zagłębia 1, 10:00

 15.03.2019 r. (piątek)

  • X Powiatowy Konkurs Ortograficzny, Powiatowy Zespół Szkół Chęcinach

Zapraszamy

Skip to content