Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych

      W dniu 27 kwietnia 2018 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego uczniów klas maturalnych, w której udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta kielecki pan Zenon Janus, Przewodniczący Rady Rodziców pan Paweł Żurek oraz licznie zgromadzeni rodzice absolwentów. Dyrektor szkoły pani Halina Kołodziejczyk, po okolicznościowym przemówieniu,  wspólnie z panem wicestarostą Zenonem Janusem, wręczyła wyróżniającym się w nauce uczniom świadectwa ukończenia szkoły i pamiątkowe dyplomy. Absolwenci otrzymali także dyplomy najlepszych sporowców oraz za aktywną pracę na rzecz szkoły, w Szkolnym Klubie Wolontariatu i Samorządzie Szkolnym.

      Fundatorami nagród byli również zaproszeni gości. Nagrodę Starosty Powiatu Kieleckiego otrzymali: uczennica klasy III p  Liceum Ogólnokształcącego Aleksandra Żurek oraz uczeń klasy IV mtm  Technikum  Patryk Trela.  Następnie Dyrektor Szkoły pani Halina Kołodziejczyk wręczyła listy gratulacyjne rodzicom wyróżnionych i nagrodzonych uczniów.

      Tegorocznym absolwentom życzymy powodzenia na egzaminach maturalnych oraz spełnienia wszelkich marzeń i planów życiowych!

Skip to content