Święto Chrztu Polski

„Źródło to początek. Tam się wszystko rozpoczyna. Aby zrozumieć początek, trzeba nam podążać do źródła. Droga ta nie jest łatwa, gdyż wiedzie pod górę, pod prąd. Jednak trud ten jest warty pokonania, gdyż dzięki niemu zrozumiemy naszą tożsamość. Chrzest przyjęty przez Mieszka I, to początek polskiej drogi, to nasze źródło, bez którego byśmy nie istnieli. Wyznaczył nasze trwałe miejsce w Europie i katolickim Kościele.”
Jan Paweł II

14 kwietnia 966 roku miało miejsce wydarzenie, które na zawsze odmieniło bieg historii świata i Europy, a przede wszystkim losy nas, Polaków. Chrzest Polski był przełomowym momentem, dającym początek polskiej państwowości.
22 lutego 2019 roku Sejm RP ustanowił 14 kwietnia Świętem Chrztu Polski. Z tej okazji podkreśla się wagę cywilizacyjną, kulturową i historyczną jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszej Ojczyzny. Jest to również okazja do refleksji nad naszą wspólną odpowiedzialnością za przyszłość Polskiego Narodu.
W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach odbyła się akademia poświęcona obchodom: Święta Chrztu Polski.
Skip to content