KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Propozycja kół zainteresowań i dodatkowych zajęć
w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach na rok szkolny 2020/2021

Lp

Nazwisko i imię

Nazwa koła zainteresowań

Termin realizacji

1.

Baran Edyta

English House – j.angielski dla zainteresowanych

czwartek 13.25 – 14.10

2.

Bem Magdalena

Zajęcia dodatkowe z matematyki

wtorek 15.05 – 15.50

3.

Bielicz Iwona

koło krajoznawczo-turystyczne „Wędrowniczek”

poniedziałek 15.00 – 15.50

4.

Bożek Andrzej

zajęcia dodatkowe z matematyki

czwartek 13.25 – 14.10

5.

Ciesielski Tomasz

zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych informatycznych

wtorek 15.05 –15.50

6.

Cedro Jolanta

zajęcia dodatkowe z języka niemieckiego

wtorek 7.15 – 8.00

II i IV tydzień w miesiącu

7.

Chojnacki Michał

zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych

mechatronicznych

środa 15.05 – 15.50

8.

Chrzanowska Sylwia

koło zainteresowań mechaników

piątek 14.15 – 15.00

9.

Dziedzic Ewa

zajęcia dodatkowe z języka polskiego dla maturzystów

środa 13.20 –14.15

10.

Głogowski Tomasz

klub młodego technika

czwartek 14.15 – 15.50

I i III tydzień w miesiącu

11.

Grzechniak Małgorzata

Klub Historyczny

poniedziałek 13.20 – 14.10

12.

Grzywa Elżbieta

Wolontariat

wtorek 15.05 – 15.50

13.

Kowalicki Zbigniew

zajęcia sportowe

wtorek 15.05 – 15.50

14.

Kierczyńska Wioletta

zajęcia sportowe

środa 15.05 – 15.50

15.

Krzywicki Marek

zajęcia uzupełniające z przedmiotów zawodowych.

wtorek 15.05 – 16.30

II i IV tydzień w miesiącu

16.

Kukla Klaudia

dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla maturzystów

poniedziałek 12.35 – 13.20

17.

Kuta Lidia

dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla maturzystów

czwartek 13.25 – 14.10

18.

Latos Paweł

Wolontariat

wtorek 15.05 – 15.50

19.

Litwin Aneta

zajęcia dodatkowe z przedmiotów policyjno – prawnych

wtorek 13.25 – 14.10

II i IV tydzień w miesiącu

20.

Mendak Artur

koło Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

piątek 12.35 – 13.25

21.

Michalska Anita

Szkolne koło PCK i HDK

w miarę potrzeb

zajęcia fakultatywne

z biologii

piątek 13.25 – 14.10

22.

Marmajewska Wioletta

zajęcia dodatkowe z geografii

wtorek 14.15 – 15.00

23.

Pawłowski Paweł

zajęcia dodatkowe z chemii

wtorek 15.05 – 15.50

24.

Robak Agnieszka

zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych informatycznych

środa 15.05 – 15.50

25.

Rogozińska – Czesak Dorota

koło matematyczne

środa 7.15 – 8.00

26.

Rugała Małgorzata

Klub przyjaciół integracji

poniedziałek 14.15 – 15.00

I i III tydzień w miesiącu

27.

Sarnat Katarzyna

koło z języka niemieckiego

czwartek 15.05 – 15.50

28.

Sobura – Święs Monika

Szkolne Koło PCK/HDK

zajęcia sportowe SKS

W miarę potrzeb

zajęcia sportowe

czwartek 14.15 – 15.00

29.

Stachowicz Łukasz

zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych informatycznych

środa 15.05 – 15.50

30.

Syska Adam

zajęcia dodatkowe z matematyki – przygotowanie do egzaminu maturalnego.

poniedziałek 12.35 – 13.20

31.

Suder Ilona

koło języka angielskiego

piątek 13.20 – 14.15

32.

Trepka Waldemar

Dyskusyjny Klub Książki „Łokietek”

czwartek 14.15-15.00

33.

Wodecka Magdalena

Koło ratunkowe dla klas maturalnych

czwartek 15.00 – 15.50

34.

Wójtowicz Stanisław

przygotowanie do egzaminu zawodowego M.19 i M.44

14.15-15.50

i i III tydzień w miesiącu

35.

Ulatowska Anna

koło muzyczne

środa 14.15-15.00

Skip to content