KOŁA ZAINTERESOWAŃ

Propozycja kół zainteresowań i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych

w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

na rok szkolny 2021/2022

L.P.

Nazwisko i imię

Nazwa koła zainteresowań

Termin realizacji

Baran Edyta

Koło z języka angielskiego

Wtorek 14.15- 15.00

Bartos Joanna

Przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje MG.44

Piątek 15.05 – 15.50

Bem Magdalena

Koło informatyczne

Wtorek 15.00-15.50

Bielicz Iwona

Koło turystycznie

Poniedziałek 14.15- 15.00

Bożek Andrzej

Dodatkowe zajęcia z matematyki

i fizyki

Środa 14.15-15.00

Cedro Joanna

Koło z języka niemieckiego

Środa 14.15-15.00

Chojnacki Michał

zajęcia dodatkowe z przedmiotów zawodowych

mechatronicznych

Poniedziałek 15.05-15.50

Doroz Monika

Koło z języka polskiego

Poniedziałek 13.25-14.10

Dziedzic Ewa

Koło dla maturzystów

Wtorek 13.25 – 14.10

Głogowski Tomasz

Klub Młodego Technika

Czwartek 15.05 – 15.50

Grzechniak Małgorzata

Klub Historyka

Środa 13.25- 15.00

Grzywa Elżbieta

Wolontariat

w miarę potrzeb

Kowalicki Zbigniew

SKS

Poniedziałek 15.50 -16.35

Kierczyńska Wioletta

SKS

Wtorek 15.05 – 15.50

Krzywicki Marek

Zajęcia uzupełniające z przedmiotów zawodowych

Czwartek 15.05 – 15.50

Kuta Lidia

Zajęcia z języka polskiego

Czwartek 13.25 – 14.10

Latos Paweł

Wolontariat

w miarę potrzeb

Mendak Artur

Koło Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej

Środa 14.15-15.00

Michalska Anita

Szkolne koło PCK i HDK

w miarę potrzeb

zajęcia fakultatywne z biologii

z biologii

Poniedziałek 12.35-13.20

Mikołajczyk Małgorzata

SKS

Środa 15.45-15.50

Marmajewska Wioletta

Koło Ekologa

Środa 14.15-15.00

Pyczek Krzysztof

Front – end.

Budowa interfejsów graficznych.

Środa 14.15-15.00

Sarnat Katarzyna

Zajęcia z języka niemieckiego

Czwartek 14.15 – 15.00

Schmidt Katarzyna

Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze

z języka angielskiego

Środa 14.15-15.00

Sobura – Święs Monika

SKS

Wtorek 14.15-15.00

Suder Ilona

Zajęcia z języka angielskiego

Piątek 9.40 – 10.25

Sulej Małgorzata

Dodatkowe zajęcia z chemii

Wtorek 7.15-8.00

Stachowicz Łukasz

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

Poniedziałek 14.15.- 15.00

Syska Adam

Zajęcia z matematyki

Czwartek 7.15 – 8.00

Trepka Waldemar

Dyskusyjny Klub Książki

Czwartek 14.10 – 14.55

Wodecka Magdalena

Koło języka angielskiego

Środa 15.00-15.50

Wójtowicz Stanisław

Zajęcia uzupełniające z przedmiotów zawodowych

Czwartek 15.05 – 15.50

Ulatowska Anna

Zajęcia z historii

Poniedziałek 14.15.-15.00

Skip to content