Święto Chrztu Polski

„Źródło to początek. Tam się wszystko rozpoczyna. Aby zrozumieć początek, trzeba nam podążać do źródła. Droga ta nie jest łatwa, gdyż wiedzie pod górę, pod prąd. Jednak trud ten jest warty pokonania, gdyż dzięki niemu zrozumiemy naszą tożsamość. Chrzest przyjęty przez Mieszka I, to początek polskiej drogi, to nasze źródło, bez którego byśmy nie istnieli. Wyznaczył nasze trwałe miejsce w Europie i katolickim Kościele.”
Jan Paweł II

Czytaj dalej

Skip to content