UCZNIOWIE KLASY 4 MEO Z DYPLOMEM PIERWSZEJ KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ GRATULACJE !!!

Uczniowie klasy 4 MEO o profilu Technik mechatronik i Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w czerwcu zdawali egzamin zawodowy. Uczniom którzy zdali egzamin zawodowy, uroczyście Pani Dyrektor Halina Kołodziejczyk wręczyła dyplomy ze zdanej kwalifikacji zawodowej. Pani Dyrektor pogratulowała im sukcesu ze zdanego egzaminu.

Skip to content