Szkolne Koło PCK

   d589849201088801b6abc69bf12c9a55

  W  grudniu 2018r. Szkolne Koło PCK wraz z opiekunami, aktywnie włączyło się w ogólnopolską akcję świątecznej pomocy, organizowaną  pod hasłem:

„CZERWONOKRZYSKA GWIAZDKA”.

W  zbiórce żywności, środków czystości  i pieniędzy wzięli udział uczniowie z Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach. Dziękujemy młodzieży za zaangażowanie w realizacji zbiórki i pomoc w przygotowaniu paczek.

Zebrane datki do specjalnych puszek kwestarskich, przekazane zostały do schroniska, świetlic środowiskowych i punktów opieki PCK w województwie świętokrzyskim.

Natomiast żywność i środki czystości trafiły do siedmiu, najbardziej  potrzebujących rodzin, uczniów z naszej szkoły.

Ogólnopolska akcja świątecznej pomocy   Polskiego Czerwonego Krzyża kierowana jest do: najuboższych, rodzin wielodzietnych , osób samotnie wychowujących dzieci,  bezrobotnych, bezdomnych i chorych.

Pomoc materialna to nie jedyny wymiar „Czerwonokrzyskiej Gwiazdki”. Równie ważna jest rodzinna, ciepła  atmosfera, radość dawania i dzielenia się w tych niepowtarzalnych dniach. Dlatego serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, dzięki którym mogliśmy podarować potrzebującym, radosne Święta Bożego Narodzenia.

Skip to content