CIEKAWY TYDZIEŃ KULTURY JĘZYKA ZA NAMI

Tradycji stało się zadość i kolejny Tydzień Kultury Języka, od 14 do 19
marca 2022 roku, mamy za sobą. Szczególny, bo jubileuszowy XXX,
a obfitował on w interesujące przedsięwzięcia z licznym udziałem uczniów
Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach.
15 marca rozpoczęliśmy spotkania z rodzimym językiem
„Romantycznym porankiem w szkole”. Konkurs głośnego czytania utworów
polskich romantyków zgromadził w szkolnej bibliotece może niezbyt duże
grono uczestników, ale za to dobrze przygotowanych z różnorodnymi
i niełatwymi tekstami. Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Halina
Kołodziejczyk, prezentując znaczący dla epoki romantyzmu utwór – „Odę do
młodości” Adama Mickiewicza. Jury postanowiło rozdzielić nagrody i miejsca
następująco:
1. Pańczyk Izabela II PH
2. Łączkiewicz Weronika II PH
3. Kaczyńska Sylwia III PM
3. Gniazdo Jakub III PM
Ponadto wyróżniono wokalne wykonanie „Stepów akermańskich”
A. Mickiewicza w interpretacji Sylwii Kaczyńskiej.
16 marca uczniowie z liceum i technikum odwiedzili kielecki Teatr Lalki
i Aktora „Kubuś”, by obejrzeć przedstawienie „Dziady po Białoszewskim”.

17 marca 2022 roku, po dwuletniej przerwie (spowodowanej
obostrzeniami pandemicznymi) w świetlicy chęcińskiego Zespołu Szkół odbył
się XII Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów szkół podstawowych
gminy Chęciny i powiatu kieleckiego. Honorowy patronat, tak jak dotychczas,
sprawowali: Starosta Kielecki Mirosław Gębski oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Chęciny Robert Jaworski. Oni też byli fundatorami nagród.
Otwierając konkurs pani dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół w Chęcinach
Halina Kołodziejczyk zwróciła uwagę na przesłanie tego cyklicznego
przedsięwzięcia. Głównym jego zadaniem nadal pozostaje doskonalenie
poprawnej pisowni wśród młodzieży, promowanie piękna ojczystego języka,
zachęcanie uczniów do dbałości o poprawność ortograficzną, o kulturę języka,
rozwijanie indywidualnych zainteresowań i promowanie uczniów uzdolnionych

ortograficznie. Miejsca, w XII Powiatowym Konkursie Ortograficznym,
na podium zajęli:
1. Brola Zuzanna – Szkoła Podstawowa w Chęcinach
2. Zimoląg Wiktoria – Szkoła Podstawowa w Bolminie
3. Polit Gabriela – Szkoła Podstawowa w Polichnie
Laureaci otrzymali nagrody, wszyscy uczestnicy konkursu dyplomy,
a opiekunowie podziękowania.
Dużym zainteresowaniem cieszył się Szkolny Konkurs
Ortograficzny – „Ortografia? Strachy na lachy”. Licznie zebrana młodzież
dzielnie zmagała się z tekstem dyktanda. I oto wyniki tejże rywalizacji:
1. Dziubińska Amelia – I TME
2. Malarczyk Karolina – III PDR
3. Śliwa Sandra – II PH
Warto jeszcze nadmienić, że organizatorami tegorocznych szkolnych
imprez w ramach XXX Tygodnia Kultury Języka byli nauczyciele: Dziedzic
Ewa, Kuta Lidia, Doroz Monika i Trepka Waldemar.

Skip to content