Nietypowa lekcja wychowawcza…

Szkolne programy wychowawcze nakładają na nas , kadrę pedagogiczną , ważny obowiązek
rozmowy z młodzieżą na temat uzależnień . To bardzo istotne , żeby młodzież była świadoma
czym jest uzależnienie, jak niszczycielską siłą są narkotyki, alkohol, dopalacze, także nikotyna,
czy inne środki psychoaktywne oraz jaką walkę trzeba stoczyć, żeby odbić się od dna.
Nikt chyba nie mógłby zrobić tego lepiej niż człowiek , który od 18 lat pomaga młodym
ludziom uwolnić się od nałogu. Pełni funkcję dyrektora w chęcińskim SAN DAMIANO –
ośrodku rehabilitacyjnym dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
prowadzonym przez Klasztor Franciszkanów . Wraz ze sztabem specjalistów
udzielają pomocy osobom uzależnionym , prowadzą także terapię małżeństw, jednym
słowem ratują ludzkie życia…
Serdecznie dziękujemy Ojcu Pawłowi Chmurze, który wraz ze swoimi pacjentami Piotrem i
Kubą znalazł czas i przybył do naszej szkoły na spotkanie z kl. III PM. Słowa wdzięczności
kierujemy także do podopiecznych Ojca Pawła, którzy zgodzili się wystąpić przed młodzieżą.
Nic tak nie zapada w pamięć ,jak szczerze opowiedziane ludzkie historie …

Skip to content