Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej “Młodzież Zapobiega Pożarom”.

29 marca 2023, w siedzibie Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach odbyły się gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem

Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Zmagania wyłoniły finalistów do etapu powiatowego.

Turniej miał na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek rozproszenia ognia, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Uczniowie mieli do rozwiązania test składający się z trzydziestu pytań otwartych. Jak podkreślili członkowie jury, wiedza uczestników stała na bardzo wysokim poziomie. „Wiedzieli oni jak zachować się w sytuacjach zagrożenia życia i mienia i wykazali się znajomością zasad zapobiegania pożarom” – powiedział bryg. Szymon Górski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, przewodniczący komisji konkursowej.

W jury zasiedli także: Magdalena Żak z Komendy Miejskiej PSP w Kielcach, druh Jarosław Idziak – Komendant Gminny Związku OSP RP w Chęcinach oraz Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej druh – Andrzej Iwański.

W kategorii szkół ponadpodstawowych pierwsze miejsce wywalczyła Amelia Rosińska. Miejsce drugie zajął Przemysław Stelmaszczyk, a trzecie Julia Machnik.

Nagrody dla zwycięzców ufundował burmistrz Gminy i Miasta Chęciny Robert Jaworski, który osobiście wręczył je mistrzom z zakresu wiedzy pożarniczej, życząc sukcesów w kolejnych etapach.

W powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 14 kwietnia w Kielcach, gminę Chęciny reprezentować będzie Amelia Rosińska.

Skip to content