Pismo ws komunikatu nt. sytuacji uchodźców

WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI

Kielce, dnia 04-03-2022

Znak: PSZ.VI.9442.5.2022

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego

województwa świętokrzyskiego

/wszyscy/
Członkowie Zespołu

ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi
województwa świętokrzyskiego

/wszyscy/

Szanowni Państwo,
w związku z napadem Rosji na Ukrainę i zaangażowaniem Polski w udzielanie
wszechstronnej pomocy Ukrainie oraz jej obywatelom, licznie przybywającym do naszego kraju,
przekazuję (pod linkiem załączonym do niniejszej wiadomości), zgodnie z prośbą przedstawicieli
Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA, stanowisko Sekretariatu Zespołu do
Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji,
w sprawie informacji na temat prób wykorzystania uchodźców do pracy przymusowej lub innych
form wyzysku w pracy lub usług seksualnych czy też innych przypadków niegodziwego
traktowania.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o upowszechnianie materiałów informacyjnych
opublikowanych w komunikacie w wersji elektronicznej, w ramach Państwa kompetencji i według
Państwa właściwości.

https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/komunikat-zwiazany-z-sytuacja-na-ukrainie

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Mariusz Pasek
Z-ca Dyrektora

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Skip to content