Wsparcie finansowe uczniom z Ukrainy uczącym się Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach

W Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach z ukraińską młodzieżą spotkali się starosta
kielecki Mirosław Gębski, wicestarosta Tomasz Pleban, poseł Krzysztof Lipiec, burmistrz
miasta i gminy Chęciny Robert Jaworski oraz prezes Zarządu Specjalnej Strefy Ekonomicznej
„Starachowice” S.A. Marcin Perz.
Rozmawiano o potrzebach uczniów i sytuacji na Ukrainie. Po ataku Rosji na naszego
wschodniego sąsiada, młodzież natychmiast została objęta opieką psychologiczno-
pedagogiczną ze strony nauczycieli, wychowawców i pracowników internatu. – Powiat
kielecki jako organ prowadzący zapewnia wszystkim uczniom z Ukrainy bezpłatne
wyżywienie i nocleg – mówił starosta Mirosław Gębski.
– Wiemy, jak trudną sytuację przeżywa dzisiaj Ukraina. Chcemy, jak to jest tylko możliwe,
udzielić wam wsparcia. Rząd to czyni na dużą skalę, my natomiast lokalnie – dodał poseł
Krzysztof Lipiec, który zwrócił się do przedstawicieli biznesu o pomoc finansową dla
młodzieży.
– Zwróciłem się z pytaniem do prezesa SSE Starachowice, Marcina Perza, który wraz z jedną
ze spółek skarbu Państwa, jaką są Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych, udzieli
wsparcia dla ukraińskiej młodzieży – powiedział poseł.
Dzięki temu ponad 80 uczniów przez najbliższe cztery miesiące otrzymają wsparcie
finansowe w wysokości 300 złotych. Jak powiedział prezes SSE Starachowice Marcin Perz, te
pieniądze mają zaspokoić podstawowe potrzeby uczniów, w sytuacji, kiedy z wiadomych
względów nie może do nich dotrzeć pomoc i wsparcie od rodzin z ogarniętej wojną Ukrainie.
Pierwsze stypendia zostaną już wypłacone w tym miesiącu.
Uczestniczący w spotkaniu włodarz gminy Robert Jaworski podkreślił, że ukraińska młodzież
ucząca się na terenie gminy jest integralną częścią lokalnej społeczności. – Dzieci i młodzież
w trudnym czasie wojny mogą liczyć na pomoc i wsparcie wszystkich mieszkańców – mówił
burmistrz Chęcin.

– O tym już nasi uczniowie mogli się przekonać w ciągu ostatnich dni. Otrzymują wsparcie w
postaci żywności, środków higienicznych czy dobrego słowa. To bardzo cieszy. Czują się
tutaj dobrze i wiedzą, że nie są sami. Są z nami bezpieczni   – dodała Halina Kołodziejczyk,
dyrektor szkoły.

Skip to content