Wydarzenie innowacyjne

Uczniowie klasy I PS i I TL Powiatowego Zespołu Szkół
w Chęcinach, w dniu 13 kwietnia wzięli udział, w ramach wydarzenia innowacyjnego, w warsztatach geograficzno-językowych w Geoparku Wietrznia w Kielcach. W trakcie zwiedzania uczestnicy nauczyli się rozpoznawać najważniejsze skały oraz prześledzili dzieje ziemi. Aktywnie włączyli się do w gry terenowej – zorganizowanej na obszarze rezerwatu, a także obejrzeli film i wystawę dotyczącą naszej planety.

Kolejnego dnia uczestnicy wycieczki rozwiązywali Geo Questy w języku niemieckim i angielskim. Udoskonalili w ten sposób swoje umiejętności językowe. Poszerzyli także zasób słownictwa z zakresu wybitnych walorów przyrody i geologii Gór Świętokrzyskich. Przećwiczyli różnorodne formy pracy z językiem obcym,
w oparciu – między innymi – o platformę internetową Insta.Ling, Kahoot i Quizlett.

Skip to content